Informace pro akcionáře

představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti

která se koná 29. 10. 2018 v 9:00 v sídle společnosti (bližší v sekci pro akcionáře)


Údaje uváděné na obchodních listinách a další údaje(podle § 7 zákona 90/2012 Sb.)

Datum zápisu: 28. listopadu 2016 Spisová značka: B 259 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Obchodní firma: Báňské projekty Teplice a.s.Sídlo: Teplice, Kollárova 1879/11, PSČ: 415 01

Identifikační číslo: 467 08 456

Právní forma: Akciová společnost