Sem vložte podnadpis

Informace pro akcionáře

Pro vydání opisu seznamu akcionářů podle § 266 zákona č. 90/2012 Sb.(Zákon o obchodních korporacích) je stanovena pevná paušální částka za úhradu nákladů ve výši 500,- Kč.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, která se bude konat dne 19.11.2020 od 10.00  

Podklady pro valnou hromadu 19.11.2020

Upozornění pro akcionáře BPT a.s. ze dne 10.12.2018