Sem vložte podnadpis

Informace pro akcionáře

Pro vydání opisu seznamu akcionářů podle § 266 zákona č. 90/2012 Sb.(Zákon o obchodních korporacích) je stanovena pevná paušální částka za úhradu nákladů ve výši 500,- Kč.


Upozornění pro akcionáře BPT a.s. ze dne 10.12.2018

Výzva k převzetí akcií

Dodatečná výzva §531OZ ze dne 1.4.2019